Bij inzending van beeld- en/of geluidsmateriaal geef je de organisatie van de Koningsdag toestemming tot het gebruiken hiervan en zie je af van rechten.

De materialen zijn plaatselijk, landelijk en internationaal zichtbaar voor iedereen die genoemde platformen en kanalen* leest/bezoekt.

Wilt u niet dat uw materiaal gebruikt wordt zoals beschreven? Geef dit dan duidelijk aan in de email die u stuurt.

*Facebook, Twitter, YouTube en Instagram